Ανθρώπινο Δυναμικό

Πολιτικός Μηχανικός (MSc) Α.Π.Θ.

Διευθυντής έργων

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

MSc Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Α.Π.Θ.

MSc Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός Χώρου, Κατεύθ. Πολεοδομίας και Χωροταξίας E.M.Π.

Αρχιτέκτων Μηχανικός (MSc) Α.Π.Θ.

Διευθύντρια έργων

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

MSc Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων Ε.Μ.Π.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Υπεύθυνη γραφείου Θεσσαλονίκης

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Επιστημονική συνεργάτις

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Επιστημονικός συνεργάτης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών

 

 

Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ – Συγκοινωνιολόγος

Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Α.Π.Θ.

Graphic Designer 

 Σύμβουλος επικοινωνίας

Διοικητική Υποστήριξη

Πτυχ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Επιστημονική συνεργάτις

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διοικητική Υποστήριξη

logo footer

Γραφείο Αθήνας

Σκουφά 62Α, Κολωνάκι

Τηλ.: 210 3602710
Κιν.: 694 8607547

E-mail: info@stavroskonstantinidis.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης

Μητρ. Ιωσήφ 1, Κέντρο

Τηλ.: 2310 236882
Κιν.: 694 8607547

E-mail: info@stavroskonstantinidis.gr

Newsletter